Palmetti naljavõistlus "Koostöö või konkurents"


Minu tagasihoidlik panus 2008 aasta Palmetti naljavõistlusele. Palmetti žüriile on paraku väga raske meele järele olla, nii et seekord mingit äramärkmist ei olnud.

0 kommentaari: